Sismik İzolasyon ve Sismik İzolatör

Yaşanan depremlerde büyük can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi ayrıca bina sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla uzmanlar sismik izolasyon sağlamak için sismik izolatörleri öneriyorlar. Sismik izolatörler genel olarak bina ve can güvenliğini korumaya yönelik bir sistemdir.

Sismik İzolatör Nedir?

Sismik izolatör, deprem izolatörü olarak da bilinmektedir. Sismik izolatörün ilk amacı depreme dayanıklı bina üretimi ve binaların deprem sırasında aldığı hasarın en aza indirilmesidir.

Deprem sırasında fay hareketlerinden dolayı ortaya çıkan enerji ve dalgalar binaları etkilemektedir. Sismik izolatörler depremlerin verdiği etkiyi en aza indirmeyi ve binanın üzerinde oluşacak dalga hareketini minimize etmeyi amaçlar. Depremlerde binaların çok büyük hasarlar almasının en büyük nedeni sismik izolasyona sahip olmamaları geliyor. Sismik izolatör bulunmayan binalar kendi ağırlığının 10 da 1 i kadar bir kuvvete maruz kaldığında bu kuvvet binalarda geri döndürülemeyen hasarlar bırakabilmektedir.

Sismik İzolatör sistemi bulunan binaların dayanıklı olduğu kuvvet normalde dayanabileceği kuvvetin daha yüksek derecelerinde oluyor. Bunun nedeni sismik izolatörlerin gelen yatay kuvveti azaltmalarıdır. Sismik izolatörler dahil edilecek yapıda uygun görülen bölge yada bölgelere yerleştirilmektedir. Bu sayede binanın zemin ile yaptığı etkileşimin önüne geçilerek binanın sarsılmalardan daha az etkilenmesi sağlanıyor.

sismik izolator nedir sismik izolasyon

Sismik izolasyon yapılmış bir binanın görüntüsü

Binalarda Sismik İzolasyon Kullanmanın Önemi

Sismik izolasyonun binanın yer tabanıyla direkt ilişkisinin önüne geçilmektedir.

Sismik izolasyonun kullanımı ile ortaya çıkacak yararlar şöyledir;

  • Deprem anında ve sonrasında oluşacak artçılarda yüksek düzeyde bireysel can güvenliği sağlar.
  • Binanın normal bakımına oranla çok düşük bir bakım gerekliliğine sahiptir.
  • Hayata geçirilen projelerin korunması ve sürdürülebilirliğini artırması açısından oldukça faydalıdır.
  • Binanın temel ve taşıyıcı argümanlarına minimum hasar gelmesini sağlamaktadır.
  • Büyük depremlerin ardından hemen güvenli bir kullanım olanağı sunması
  • Büyük yapılar olan ve depremlerde geri dönüşü sağlanamayacak hasarlar alan körü ve viyadükler için zarar almadan kullanıma devam edebilme imkanı sunmaktadır.
  • Köprü ve viyadük gibi yapıları koruduğundan ulaşım için sürekliliği sağlayabilmektedir
  • Bina içerisinde bulunan ve değerleri yüksek olan eşyaların enkaz altında telef olmasının önüne geçmesi ve bu cihazların az deprem dalgası etkisinde kalarak bozulma oranlarını düşürmesi.

Bu sağladığı olanaklardan dolayı sismik izolatör kullanımı önemi oldukça bariz bir şekilde görülmektedir.

Bitmiş Binalarda Sismik İzolasyon Yapılabilir Mi?

Sismik izolatör nasıl kullanılır?

Sismik izolasyon sistemlerinin binanın yapım aşamasında dahil edilmesi daha uygun olmasına karşın ülkemizde mevcut binaya sismik izolatör takıldığı örnek sayısı oldukça fazladır. Sismik izolatör takılacak bina ilk olarak hidrolik krikolar kullanarak askıya alma işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemin ardından binanın kolonları uygun görülen yerlerinden kesilerek sismik izolatörlere yer açılır. Ardından sismik izolatör montajı yapılır.

Bu işlem faaliyet halindeyken binanın boşaltılması ya da binanın aktif işleyişinin durmasına gerek olmamakla beraber bazı durumlarda güvenlik açısından bina boşaltılmaktadır. Sismik izolatörler yapım aşamasında eklenerek sağlamlığı artırma işlemi gerçekleştirdiği gibi sonradan ekleme işlemi de binanın hem depremden az etkilenmesini hem de fiziksel açıdan güçlendirilmesi olanağını sunmaktadır.

Sismik izolatör eklenmesi sadece modern binalar ile sınırlı kalmamaktadır ve tarihi binalara da ekleme işlemi pek çok kez gerçekleştirilmiştir. Ekleme işlemi sırasında tüm güvenlik önlemlerinin alınması hem bina güvenliği hem de çevrede bulunan insan güvenliği açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Sismik İzolasyonun Maliyeti

Sismik izolasyon kavramı ülkemizde geçmiş dönemlerde yeni olduğundan ve sismik izolasyonda kullanılan malzemelerin yurt dışı kaynaklı olmasından dolayı maliyeti yüksek meblağlara ulaşmaktaydı. Ülkemizde artan ilgi ve üretim faaliyetlerinin artmasıyla beraber bir düşüş yaşanmıştır. Sismik izolasyona duyulan gereklilik ve artan üretim faaliyetleri sayesinde bu ücretler oldukça aşağı seviyelere çekilecektir. Sismik izolasyonun maliyeti her binada aynı olmayacağı gibi uygulandığı bölge ve zamana göre maliyeti değişkenlik göstermektedir.

Sismik izolatör nasıl çalışır?

aşağıdaki görselde deprem esnasında sismik izolatörün nasıl çalıştığı görülmektedir.

sismik izolasyon

 

https://yapidetayi.com/celik-cekme-dayanimi-tablosu/.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir