Yapı Detayı

5 Soruda Kat İrtifakı Nedir?

Kat irtifakı, bir taşınmazın inşa edilmesi aşamasında arsa niteliğinde iken hali hazırda o taşınmaz üzerindeki bağımsız bölümlerin yerini, arsa paylarını gösterir. Kat irtifakı esnasında taşınmaz henüz inşa edilmemiş ve sonuçlandırılmamıştır. Ancak bu taşınmaz ile tüm maliklerin bağımsız bölümlerin yerleri, konumları, arsa payları kat irtifakı kurulurken belirlenmiştir.

Kat irtifakı, arsa üzerinde başlanacak inşaata ya da inşaatı başlanmış ama tamamlanmamış binalar için kullanılan bir haktır. Kat irtifakı, ilerde yapılacak bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde arsa payına bağlı haktır. Bu nedenle de yapılan kat irtifakları, yalnız kat mülkiyeti taşınmazlarında kurulabilmektedir. Tamamlanmış yapılarda kat irtifakı kurulmamaktadır. Çünkü tamamlanmış yapılarda kat mülkiyeti kurulmaktadır.

Tamamlanmış yapıda kat irtifakı kurulmasının tek bir istinası bulunabilir. Bu da, iskan izninin alınmamış olması ya da alınamaması halidir. Yapılacak bir yapının tamamında yani %100’ünde kat irtifakı kurulmalıdır. Bu anlamda bağımsız bölüme bırakılmış arsa payı bırakılamaz. Arsa payı ile bağımsız bölüm yani ev, iş yeri, depo bir bütündür. Dolayısı ile arsa payı tek başına devredilemediği gibi, taşınmaz bağımsız bölüm yani ev, büro, iş yeri arsa payından bağımsız devredilemez. Taşınmazın bir başkasına geçmesi arsa payının, arsa payının ise bir başkasına geçmesi taşınmazın geçişine sebep olmaktadır.

örnek kat irtifaki tapusu

Kat İrtifakı İçin Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Kat irtifakı yapılabilmesi için gereken işlemleri şu şekilde sırlayabiliriz:

Aslında yönetim planının imza sayısı, oradaki kişilerin mülkiyet hakkına da sahip olduğunun bir göstergesidir. Kat irtifakı kurulurken, arsa payı hesaplanıp proje üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle de yapılacak olan taşınmazın mimari projesi, yetkili kamu ve kuruluşlar tarafından onaylanmalıdır. İlgili imar müdürlüğünde, yapı kullanım izin belgesi yani iskân belgesi alınmalıdır. Kat irtifakı konusundaki tüm bu şartlar sağlandıktan sonra 60 gün içerisinde ilgili evrakların, Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Sonrasında Tapu Müdürlüğünce kat irtifakı kurulacak ve tapu siciline tescil edilecektir.

Kat İrtifakı Tapu Yerine Kullanılabilir Mi?

Kat irtifakına ait olan tapu, müteahhitlerin arsalardan yararlanması anlamına gelmektedir. Proje aslına hangi derecede uygun olup olmadığının inşasını göstermektedir. Sonrasında alınan iskan ruhsatı ise tapu kat mülkiyetlerine dönüştürülebilmektedir.

Kat İrtifakı İle Kredi Alınması Mümkün Mü?

Kat irtifakı bulunmayan yapılarda kredi verilememektedir. Krediye uygunluğunun denetimi, tapu dairesinden alınacak olan kat irtifakına ait belge ile ortaya çıkmaktadır. Kat irtifakı satın alınmış olan konutun tamamı ile bitmesi ve tesliminin yapılmasından sonra tapu dairesi tarafından satın alana verilmektedir.

Kat İrtifakı Olan Tapuda Arsa Payları Nasıl Hesaplanmaktadır?

Arsa paylarının hesaplanması, hak sahiplerine arsa üzerinde yer alan bağımsız bölümlerin rayiç değeri oranında pay verilmektedir. Eğer tapu üzerinde, bilinen bir hisse miktarı söz konusu ise hisse, arsa toplam yüzölçümü ile çarpılmaktadır. Yüzölçüm ile çarpılan hisse, paya düşmekte olan alanın büyüklüğünün metrekare cinsinden hesaplanması ile bulunmaktadır.

Kat İrtifaklı Bir Daire Almanın Dezavantajları Nelerdir?

Kat irtifaklı bir tapunun alınması sonrasında, müteahhit tarafınca bina, belediye projesine aykırı biçimlerde tamamlanabilmektedir. Kat irtifakı olan daireyi alan kişi, projenin aykırı yapılması sebebi ile belediye tarafından yıkım kararı ile karşılaşabilir. Bu durum ise kredi kullanamamasına neden olur. Ve depo, otopark gibi ortak kullanım alanlarının daireye dahil edilememesinden dolayı diğer hak sahiplerinin yıkım kararı ile karşılaşmasına sebebiyet verebilmektedir.

Konu ile ilgili açıklayıcı bir video

Exit mobile version