Yapı Detayı

İş Yaptırma Sözleşme Örneği 2020

İş yaptırma sözleşme örneği bir işe başlamadan önce taraflar arasında (yüklenici ve taşeron) imzalanan işin detaylarını açıkça belirten evrağa verilen isimdir.

iş yaptırma sözleşme örneği

İş Yaptırma Sözleşmesinde Dikkat Edimesi Gerekenler

 

Bu evrak şirketlerin iş yapısına ve işi yaptırma şekillerine göre değişse de genelinin yapısı aynıdır. İş yaptırma sözleşme örneği taraflar arasında imzalanırken TCK kanunlarına da bağlı kalmak zorundadır. Sözleşmede belirtilen hiç bir madde yasalardan üstün olamaz veya herhangi bir yasayı yok sayamaz. İş yaptıma sözleşme örneği hazırlanırken ve imzalanırken iki tarafı da mağdur etmeyecek maddeler ile hazırlanmalıdır. Bu durumda en çok dikkat etmesi gereken taraf işi yükleniciden alan taşerondur. Çünkü maddeleri okumadan imzalanan bir sözleşmede sözleşmeye aykırı bir durum oluştuğunda yüklenici taşerona ağır yaptırımlar yaptırabilir.

Karşılaşılması Olası Cezalar

 

Örneğin sözleşme ile beraber verilen teknik şartnamede sağlanması gereken özelliklerde malzeme kullanılmadığı takdirde işverenin komple o işi iptal edip yeniden yaptırmaya ve bu süreçte oluşan gecikme için taşerona ceza yansıtabilir.

Aşağıda hazır bulunan bir kaç iş yaptırma sözleşmesini sizinle paylaşıyoruz.

İş yaptırma sözleşmesi örneği 1

İş yaptırma sözleşmesi örneği 3

Exit mobile version